ДИРЕКТОР

Светислав Закић, domkultureidvor@gmail.com

Идвор, 26207, ул. Михајла Пупина 57а

013/676-240

062/256-341

КОНТАКТ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ПОСЕТА 069/1854-910